Eindrapportage: 'Samen bouwen aan middenhuur'

Met de Samenwerkingstafel middenhuur zijn we in 2017 naar veertien steden met een gespannen woningmarkt gegaan, om te zorgen dat de vraag naar middenhuur beter wordt beantwoord. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt namelijk op lokaal niveau. Niet alleen de gemeente is aan zet, maar ook investeerders, ontwikkelaars, bouwers, huurders, makelaars, corporaties en de Rijksoverheid. De Samenwerkingstafel middenhuur zet deze partijen bij elkaar aan tafel, zodat ze samen in gesprek gaan en zoeken naar concrete oplossingen.

Via deze link is de Eindrapportage 'Samen bouwen aan middenhuur' te vinden.

Middenhuur is een fundamenteel onderdeel van de woningvoorraad van een stad. Met een middenhuursegment kunnen huishoudens vaker doorstromen naar de woning die bij hen past en nieuwe bewoners hebben gemakkelijker toegang tot de stad. Middenhuur biedt een plek aan huishoudens met een middeninkomen die graag in een huurwoning willen wonen, of (moeten) wonen omdat zij niet terecht kunnen in de sociale sector of koopsector. Daarnaast biedt een huurwoning ten opzichte van een koopwoning bepaalde flexibiliteit waar huishoudens soms bewust voor kiezen.

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een woning in het middenhuursegment, maar het aanbod neemt niet snel genoeg toe. Deze schaarste aan betaalbare huurwoningen leidt tot hoge prijzen. De hoge prijzen zorgen ervoor dat minder woningen in het middensegment blijven, omdat de marktprijs boven de middensegmentprijs van circa € 1000 ligt. Het aanbod aan middenhuurwoningen neemt zo verder af en de prijzen komen hierdoor weer hoger te liggen. Zo wordt het verschil tussen aanbod en vraag steeds groter, zeker in gebieden met een gespannen woningmarkt. Zonder ingrijpen blijven we in deze neerwaartse spiraal zitten.

Uit de ervaringen van dit jaar is een aantal vaak voorkomende hindernissen naar voren gekomen, waardoor de realisatie van middenhuurwoningen wordt vertraagd of partijen hier zelfs van afzien. Deze vraagstukken gaan over het samenbrengen van partijen, het bouwen van middenhuurwoningen, hoe deze woningen en andere woningen uit de bestaande voorraad kunnen worden bewoond door de doelgroep en hoe deze woningen langdurig beschikbaar blijven voor het middensegment. De aanbevelingen zijn opgedeeld in deze thema’s. Gezamenlijk zorgen ze dat er een volwaardig middenhuursegment kan ontstaan.

  • Binden - partijen gaan met elkaar in gesprek en leren elkaars wereld kennen zodat ze vervolgens samen afspraken kunnen maken voor middenhuur. Bij binden richten de aanbevelingen zich op de volwaardige plek van middenhuur in lokale woonvisies, gedragen afspraken door middel van lokale samenwerkingstafels en ruimte voor nieuwe oplossingen.
  • Bouwen - zorgen dat er meer woningen in het middenhuursegment worden gebouwd. De aanbevelingen richten zich op verbetering/vereenvoudiging van procedures  en het versnellen van de ontwikkeling van complexe binnenstedelijke locaties.
  • Bestemmen - oplossingsrichtingen over het bestemmen en toewijzen van woningen voor middeninkomens. De aanbevelingen gaan over een slimmer gebruik van de bestaande voorraad.
  • Behouden - maatregelen om de woningen te behouden in het middenhuursegment. Bij behouden gaat het om de toekomstbestendige afspraken tussen gemeenten, verhuurders en huurders over o.a. de systematiek voor huurprijsstijgingen en de positie van de huurders.