Landelijke Samenwerkingstafel

Aan de landelijke samenwerkingstafel nemen de betrokken koepelorganisaties deel. De landelijke samenwerkingstafel zorgt dat kennis en inzichten worden gedeeld en dat het thema op de agenda blijft staan bij alle partijen. Daarnaast geven zij context bij de lokale ervaringen en toetsen zij de aanbevelingen vanuit de verschillende invalshoeken. Aan deze tafel zitten vertegenwoordigers van de VNG, HPP, IVBN, Neprom, Bouwend Nederland, Woonbond, NVM, Aedes en de Rijksoverheid.

De partijen aan de landelijke tafel zetten zich op landelijk niveau in voor het versterken van het middenhuursegment. Ze denken mee over de insteek van de samenwerkingstafel en de opzet van de lokale tafels. Zij onderschrijven allen dat de bouw van meer woningen snel op gang moet komen. Daar hebben partijen elkaar bij nodig.

VNG

'Gemeenten, zorg ervoor dat je heldere afspraken maakt over de huurprijs en de kwaliteit (m2 oppervlakte) van de woning en regel welke categorie woningzoekenden in de woning mag gaan wonen.'

Jop Fackeldey, wethouder Lelystad en voorzitter Fysieke pijler G32

Hollands Property Plaza

'Als iedereen het echt wil groeit het segment razendsnel. We moeten het dan lokaal wel simpel houden en niet dichtregelen.'

Wienke Bodewes, voorzitter HPP

IVBN

'Institutionele beleggers zijn voor gemeenten een logische partner om meer middenhuur te realiseren en voor de lange tijd te behouden! Vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, corporaties en gemeenten moeten op economische gronden en met een haalbare business case tot samenwerking komen om meer middenhuur te realiseren. Wat we jammer genoeg zien in de aanbevelingen van Rob van Gijzel en ook in Amsterdam en Utrecht, is de politieke keuze om de middenhuur te gaan reguleren! Daarmee wordt zand gestrooid in de motor van de nieuwbouw middenhuur die onze leden net goed op gang hebben weten te krijgen. In 2016 was onze productie ten opzichte van 2010 al vervijfvoudigd naar 7500 nieuwbouw huurwoningen; groeiden we in 2017met 33% naar 10.000 nieuwe huurwoningen en in 2018 zal die groei nog sterker zijn. Door regulering wordt er echter juist minder in plaats van meer middenhuur gerealiseerd. Dan is iedereen slechter af, te beginnen bij de grote groep woningzoekenden, die graag zo’n middenhuurwoning willen.'

Gertjan van der Baan, CEO Vesteda en vice-voorzitter van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

NVM

'NVM-makelaars kunnen hun lokale marktkennis inzetten om te zorgen dat het woningaanbod aansluit op de vraag. NVM makelaars zitten het dichtste op de markt, hebben dagelijks contact met huurders en verhuurders en kunnen gebruik maken van de NVM-data om hun adviezen te onderbouwen. We roepen onze leden op om hun kennis over de woningmarkt vooral te delen aan lokale overlegtafels met gemeenten en marktpartijen.'

Ger Jaarsma, voorzitter NVM

Aedes

'De grote winst is dat alle partijen nu samen hebben gekeken hoe we een groep woningzoekenden kunnen helpen, die maar heel moeilijk aan een bij hen passend huis komt. Een goede basis om overal in het land ter plekke te kijken wat nodig is, wat marktpartijen kunnen doen en waar corporaties kunnen helpen. Als het nodig is, staan we klaar.'

Marnix Norder, voorzitter Aedes

Contactgegevens

Heeft u vragen over middenhuur, zoekt u kansen of bent u benieuwd naar initiatieven in het land? Via onderstaande gegevens zijn de leden van de landelijke samenwerkingstafel te bereiken.

Rijksoverheid

Team middenhuur

samenwerkingstafel@minbzk.nl

IVBN

Steef Verweij

s.verweij@ivbn.nl

0611803453

Neprom

Margriet Schepman

m.schepman@neprom.nl

0703866264

Woonbond

Jannie Komduur

jkomduur@woonbond.nl

0205517700

Aedes

Eline Penders

e.penders@aedes.nl

0610606770

VNG

Guust Linders

Guust.linders@vng.nl

0657593242

HPP

Christa Thijssen

christa@hollandpropertyplaza.eu

0306991863

Bouwend Nederland

Matthieu van Rooij

M.vanRooij@bouwendnederland.nl

0793252252

NVM

Gratia van Hooijdonk

g.vanHooijdonk@nvm.nl

0306085279