Voorwoord Rob van Gijzel

Middenhuur is een fundamenteel onderdeel binnen de woningvoorraad van gemeenten. Afgelopen jaren werd pijnlijk duidelijk dat voldoende middenhuurwoningen belangrijk is voor de woonwens van verschillende doelgroepen als voor de toekomst van de stad. Met een woningvoorraad die past bij de huidige en toekomstige vraag van haar inwoners, komt de woningmarkt in evenwicht. Middenhuur draait om bouwen, bestemmen en behouden: voldoende woningen die voldoen aan de eisen van de bewoners en waarvan de huur ook in de toekomst betaalbaar is. Het aanbod in het middensegment van de woningmarkt, zowel koop als huur, moet zich kunnen ontwikkelen in lijn met de lokale vraag.

De beste manier om aan de toenemende vraag naar middenhuur tegemoet te kunnen komen? Samen met alle betrokken partijen aan de slag gaan. Het gaat dan om gemeenten, investeerders, corporaties, huurders, ontwikkelaars, bouwers en makelaars. De Samenwerkingstafel middenhuur is gestart om lokale partijen te ondersteunen in het versterken van het middenhuursegment. De verantwoordelijkheid voor het vergroten van het aanbod in het middensegment ligt namelijk op lokaal niveau.

Rob van Gijzel, voorzitter Samenwerkingstafel middenhuur

Toen we begonnen met het traject Samenwerkingstafel middenhuur, troffen we op veel plekken partijen die met de rug naar elkaar stonden. De afgelopen jaren is veel over elkaar gesproken, maar te weinig met elkaar gesproken. Er was sprake van gestold wantrouwen waardoor het gezamenlijke belang om snel meer middenhuur te bouwen naar de achtergrond verdween. Dat is met de samenwerkingstafel doorbroken. Gedurende het jaar zijn we er samen in geslaagd om van ‘staat van ontbinding’ naar ‘staat van verbinding’ te gaan. Partijen hebben inzicht gegeven en gekregen in elkaars belangen en hebben samen gezocht naar manieren om concreet middenhuur te laten ontstaan. Zowel op lokaal als landelijk niveau hebben we enorme stappen voorwaarts gezet in de samenwerking tussen partijen. Aan alle tafels is meer begrip ontstaan voor elkaars positie en zijn ook echt afspraken gemaakt.

Wij zien dat middenhuur als thema inmiddels echt op de agenda staat. Daarom spreek ik de hoop uit dat, net zoals in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, middenhuur ook een prominente rol zal krijgen in de coalitieakkoorden die worden gesloten na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Middenhuur is een onmisbaar onderdeel van een gezonde lokale en regionale woningmarkt.

Ik bedank alle partijen die zich hebben ingezet voor de lokale en landelijke Samenwerkingstafels voor hun openheid, hun constructieve houding en hun gevoel van urgentie voor het onderwerp. Zij hebben gezorgd voor dynamiek in het proces; nu is het zaak die dynamiek vast te houden en met elkaar de geleerde lessen om te zetten in meer middenhuur.