Zelf aan de slag met middenhuur

Uit de lokale samenwerkingstafels is een aantal algemeen voorkomende hindernissen naar voren gekomen, waardoor realisatie van middenhuurwoningen wordt vertraagd of waardoor partijen er zelfs van afzien. De landelijke samenwerkingstafel biedt handvatten om deze hindernissen te verminderen. De handvatten vormen samen de ‘roadmap’ naar meer middenhuursegment: een route die de lokale partijen samen kunnen volgen om zo goed mogelijk om te gaan met de hindernissen.

 • Infographic hoe start je een samenwerkingstafel (Team Samenwerkingstafel)

  De infographic helpt gemeenten op weg om een lokale samenwerkingstafel te starten. In het document staan de stappen beschreven die een gemeente moet  doorlopen.    

 • Overzicht gemeentelijk instrumentarium middenhuur (VNG en BZK)

  Voor gemeenten is zowel publiek- als privaatrechtelijk al veel mogelijk om middenhuur te bouwen, te bestemmen en te behouden. De mogelijkheden van gemeenten zijn in de factsheet uiteengezet.

 • Platform marktverkenning (BZK)

  Aan zowel lokale als de landelijke samenwerkingstafel kwam het punt naar voren dat marktpartijen en gemeenten elkaar moeilijk kunnen vinden. Op het platform marktverkenning kunnen partijen gratis een account aanmaken om zo snel met elkaar in contact te komen.  

 • Overzicht verhuurprijs bij wederverhuur (NVM)

  De NVM heeft een overzicht gemaakt van de ontwikkeling van de verhuurprijs bij wederverhuur voor verschillende gemeenten. Het gaat hier om gemiddelde verhuurprijs bij mutaties.

 • Cijfers middenhuur (NVM)

  NVM geeft een inventarisatie naar de vraag naar woningen in het middensegment. Wat is onze verwachting van de (toekomstige) vraag naar middenhuur.

 • Indexeringen en beleid (BZK)

  In dit stuk staat de huurontwikkeling en prijsontwikkeling van de afgelopen jaren weergegeven. Dit geeft lokale partijen inzicht in langjarige trends en effecten van indexeringen.

 • Sloop en vervangende nieuwbouw (Bouwend Nederland)

  Bouwend Nederland gaat in dit stuk in op de vraag “Wat zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw van middeldure huurwoningen als vervanging van te slopen verouderde bestaande (sociale en particuliere) huurwoningen en koopwoningen”.