Aan de Amsterdamse samenwerkingstafel kwamen twee plannen samen: het initiatief van Platform Amsterdamse Middenhuur (PAM) en het gemeentelijke actieplan voor middeldure huur. Binnenkort schrijft Amsterdam twee tenders uit voor locaties waar middenhuur moet worden gerealiseerd.

‘Heb je een middeninkomen, dan maak je op dit moment geen eerlijke kans op de Amsterdamse woningmarkt, zegt wethouder Laurens Ivens. ‘Dat heeft te maken met regels vanuit het Rijk. Verdien je iets meer dan modaal, dan heb je geen toegang meer tot sociale huur. Tegelijkertijd worden door verhuurders in  het vrije marktsegment soms strenge inkomenseisen gesteld – vaak moet je vier keer de maandhuur verdienen. Pas als je boven de €55.000 verdient, kun je hier een betaalbare woning vinden.’

Gek

Eigenlijk, vindt de wethouder, zou de redenering moeten zijn: iedereen die onder die grens verdient, moet via een corporatie kunnen huren. Ivens: ‘In plaats daarvan laten we veel meer woningen potentieel liberaliseren doordat de WOZ in de puntentelling is gedaan. In Amsterdam is er dan ook bijna geen woning meer die een beschermde woonprijs heeft. Dan geldt: wat de gek ervoor geeft. En dat is nogal veel.’

Middenhuur in Amsterdam - Woonwijk Buiksloterham op de Noordelijke IJ-oever

Doorstroom

Die nijpende situatie was voor zes corporaties en zes beleggers in 2017 de aanleiding om de handen ineen te slaan. Doelstelling van het Platform Amsterdamse Middenhuur (PAM): tot 2025 minimaal 10.000 nieuwe middenhuurwoningen realiseren.

Ondertussen zat de gemeente ook niet stil en kwam met een eigen plan. Beide plannen werden aan de samenwerkingstafel naast elkaar gelegd. Vervolgens hebben PAM en gemeente afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder alle partijen middeldure huur willen realiseren.

Zo wil de gemeente dat van de 10.000 nieuwe woningen, 50 procent bestemd is voor doorstroom vanuit sociale huur. De gemeente heeft op haar beurt ingestemd met een lagere grondopbrengst.

Tenders

Ivens: ‘Met het PAM hebben we veel scherpere kwaliteitscriteria neer kunnen zetten. Het is prachtig om te zien hoe de verschillende partijen elkaar gevonden hebben in deze samenwerking.’

Ook benadrukt de Amsterdamse wethouder het vertrouwen dat de gemeente heeft in de marktpartijen. Als direct gevolg van de samenwerking tussen gemeente en PAM, zet de gemeente binnenkort twee tenders uit voor locaties waar middenhuur moet worden gerealiseerd.

Laurens Ivens, wethouder Bouwen en Wonen in Amsterdam