De huurprijzen behoren er tot de snelst stijgende van Nederland. De behoefte aan middenhuur is er enorm. In Haarlem staan voor de komende jaren duizenden nieuwe woningen gepland. Hoe borg je zoiets in een overspannen woningmarkt? ‘Slachthuisbuurt is een testcase.’

Ontwikkelaars, beleggers, financiers, corporaties, bouwers en de gemeente komen in Haarlem al meer dan tien jaar regelmatig bij elkaar onder de noemer ‘Bouwend Haarlem’. Heden en toekomst van de woonmogelijkheden worden dan besproken.

De druk neemt toe. Tot 2040 heeft de metropoolregio Amsterdam, waartoe ook Haarlem behoort, het voornemen 300.000 nieuwe woningen te realiseren. Haarlem wil daar de komende jaren met zo’n 20.000 woningen structureel aan bijdragen. 

In oktober afgelopen jaar organiseerde de gemeente ook de eerste samenwerkingstafel. Opzet (en verschil met Bouwend Haarlem): specifiek de middenhuur centraal stellen en concreet praten over locaties. Wethouder Jeroen van Spijk van Ruimtelijke Ontwikkeling gaf aan dat er nog bouwgrond beschikbaar is voor 7.500 nieuwe woningen. De andere woningen zullen moeten worden gerealiseerd met transformaties en herontwikkeling.

Middenhuur in Haarlem - Woonwijk Entree

Liever samenwerken

Bij de lokale samenwerkingstafel zeiden de marktpartijen aan tafel dat ze de voorkeur hebben dat de gemeente expliciet kaders stelt, dus duidelijk aangeeft hoeveel middenhuur er moet komen. Van Spijk wil vooral door middel van overleg en samenwerking met de markt nieuwe woningvoorraad realiseren. Van Spijk: ‘We geven de voorkeur aan samenwerking boven regulering. Maar als het de markt niet lukt om voldoende aanbod in het middensegment te creëren, zal meer regulering noodzakelijk zijn. Slachthuisbuurt is wat dat betreft een testcase.’

Schalkwijk

In Schalkwijk moeten duizenden woningen worden bijgebouwd, voor een deel dus middenhuur. Als voorbeeld noemt Van Spijk het gebouw van Rijkswaterstaat bij de Schipholweg, dat in gerenoveerde staat 200 tot 600 woningen kan opbrengen. Beleggers zijn geïnteresseerd. Van Spijk: ’Voor dit project zijn wijzigingen in het bestemmingsplan nodig. Dat betekent dat wij als gemeente een instrument hebben om mee te sturen.’

Institutionele beleggers

De belangstelling van institutionele, lange termijnbeleggers is groot. Van Spijk: ‘Ze werken graag mee aan het vergroten van het aanbod van middenhuurwoningen en willen, samen met de corporaties, langjarige afspraken maken met de gemeente. Ze kiezen dan voor lagere rendementen, maar die bieden zekerheid op de langere termijn. In de middenhuur is het bijna uitgesloten dat je, als het economisch minder gaat, komt te zitten met lege woningen.’     

Jeroen van Spijk, wethouder Ruimtelijke ontwikkeling in Haarlem