Medio 2017 was de eerste samenwerkingstafel in Hoorn zeer beloftevol. Ontwikkelaars, beleggers, marktpartijen en gemeente leerden elkaar beter kennen en weten elkaar sindsdien beter te vinden. Concreet wordt nu naar twee locaties gekeken voor (deels) middenhuur: Bangert & Oosterpolder en de Poort van Hoorn. Wethouder Theo van Eijk: ‘Dit zijn processen die passie vereisen.’

Het West-Friese Hoorn met zo’n 72.000 inwoners is een prachtige, oudhollandse stad met goede voorzieningen en een nog betrekkelijk rustige woningmarkt. Anders dan in Zaanstad en Haarlem, is hier nog niet heel sterk de druk voelbaar van de metropoolregio Amsterdam, waar de behoefte aan nieuwe (middenhuur)woningen heel groot is.

Een derde van het woningenbestand in Hoorn - 10.000 woningen, is sociale huur. De rest is koopwoningen. ‘Er zit niets tussen, terwijl de behoefte aan huur tussen de 700 en 1000 euro substantieel is’, zegt Theo van Eijk.

Comfortzone

De meerwaarde van de afgelopen samenwerkingstafel, zegt Van Eijk, is dat voor het eerst alle partijen met elkaar aan tafel zaten. Ontwikkelaars, beleggers, marktpartijen en de gemeente dachten samen na over wat wel, en wat niet werkt. ‘We dachten niet vanuit het systeem, maar vanuit de samenleving. Wat willen we met elkaar? En hoe kunnen wij, als overheid, daarin een faciliterende rol spelen? Belangrijk is dat je passie hebt voor het proces. Als je al die partners aan tafel hebt en zij voelen die passie niet, dan gaat het niet werken. Je moet buiten het systeem werken, dus mensen uit hun comfortzone laten stappen’, aldus Van Eijk.

Middenhuur in Hoorn - Woonwijk de Kreek in Bangert & Oosterpolder

De ‘waar’-vraag

De samenwerkingstafels hebben niet alleen gezorgd voor breed gedragen commitment, maar ook antwoord gegeven op de ‘waar-’vraag: waar kan meer middenhuur komen? In Hoorn kan op één stuk grond worden bijgebouwd: Bangert & Oosterpolder. Hier komen 1000 woningen bij, deels bestemd voor middenhuur.

Daarnaast is er de Poort van Hoorn - een grote locatie in het hart van de stad, met veel functies, waar grote ontwikkelmogelijkheden voor herstructurering liggen.

Van Eijk: ‘Wat betreft Bangert & Oosterpolder kunnen we nog niet zeggen hoeveel middenhuur daar gaat komen. De locatie wordt ontwikkeld in etappes. Per project kijken we wat het aandeel middenhuur kan zijn.’ De Poort van Hoorn is een complexe locatie. Er wordt niet alleen gewoond en gewinkeld, het is bijvoorbeeld ook een ov-knooppunt en er moet ook een grote parkeerfaciliteit komen. Hoe pas je alles in elkaar en stem je alles goed af met een groot aantal partijen?

Op de achtergrond

Van Eijk: ‘De samenwerkingstafels hebben ertoe geleid dat die partijen nu, op de achtergrond, bezig zijn over de locatie Poort van Hoorn een document op te stellen, dat bij de volgende bijeenkomst op tafel moet komen.’

Of dat nog voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zal zijn, durft Van Eijk niet te zeggen. ‘Het is een delicaat proces.’ Wel verwacht Van Eijk dat het nieuwe college in mei van dit jaar een beslissing zal nemen over de Poort van Hoorn. 

Theo van Eijk, wethouder Leefbaarheid, Wonen & Stadsvernieuwing in Hoorn