In Nijmegen wonen ongeveer 20.000 studenten. Een groot deel van deze groep wil in de stad blijven wonen na de studie. Werk, recreëren en passend wonen zijn voorwaarden om te blijven. ‘Daar willen wij als gemeente graag aan voldoen’, vertelt wethouder Bert Velthuis. ‘Deze groep verdient vaak te veel voor sociale huur. De eerste categorie waar je dan voor in aanmerking komt is middeldure huur’.  En niet alleen oud-studenten hebben deze woningen nodig, ook mensen met middeninkomens.

Een ongedeelde stad

‘Heel lang was het terrein van de middeldure huur een woestijn. Voor woningcorporaties is het geen core business, bovendien mogen ze deze woningen niet zomaar meer bouwen en marktpartijen denken toch liever aan een hoger segment,’ zegt Velthuis. De wethouder vertelt dat Nijmegen een ongedeelde stad wil zijn. ‘Dan is het van belang dat er ook aandacht is voor middenhuur. Corporaties gaven gelukkig bij ons aan wel marktpartijen te kennen die willen meewerken.’ Het gesprek over middeldure huur was in Nijmegen dus al gestart. Toen de mogelijkheid voorbij kwam,  is er een lokale samenwerkingstafel opgezet.

Iedereen aan tafel

In Nijmegen bestonden er al langer contacten tussen de verschillende partijen in de woningmarkt. Maar met de komst van de samenwerkingstafel zaten ze voor het eerst allemaal tegelijk om tafel: gemeente, corporaties, makelaardij, beleggers en ontwikkelaars. ‘De samenwerking was eerder incidenteel, nu is er meer structuur. Aan het einde van de eerste bijeenkomst, eind november, zei iedereen: dit was zinvol en nuttig, hier willen we mee doorgaan. De volgende keer gaan we met alle partijen het veld in: hoe ziet een sociale, middeldure en dure huurwoning eruit? Zodat we precies weten waar we het over hebben,’ aldus Velthuis.

Middenhuur in Nijmegen - Stadsdeel de Waalsprong

Twee locaties voor middeldure huur

‘We hebben in onze stad het geluk dat we bezig zijn met de ontwikkeling van een hele nieuwe wijk: de Waalsprong. Daar gaan we op twee locaties, Zuiderveld en Hof van Holland, met verschillende partijen kijken hoe we middenhuurwoningen kunnen realiseren,’ aldus Velthuis. Hof van Holland wordt een meer stedelijk gebied, dichtbij het stadscentrum, Zuiderveld een groenere woonwijk, meer aan de rand van de stad. Hier kunnen we dus ook heel verschillende woonmilieus maken, die voor verschillende mensen aantrekkelijk zijn.

De gemeente heeft besloten geld te investeren in middeldure huur. De komende tijd moet uitwijzen met welke partijen en onder welke voorwaarden dit tot stand gaat komen. Na de eerste bijeenkomst van de samenwerkingstafel verwacht Velthuis dat partijen elkaar sneller en gemakkelijker opzoeken. ‘Als we concrete afspraken maken met marktpartijen, moeten de eisen waar middeldure huur aan moet voldoen natuurlijk wel worden vastgelegd in een overeenkomst. Maar dat komt pas over een tijdje,’ aldus Velthuis.

Een tip van Velthuis aan andere gemeenten? ‘Betrek verschillende partijen, en kies een concreet project waar je samen naar gaat kijken en plannen over maken.’

Bert Velthuis, wethouder Stedelijke ontwikkeling, Grondbeleid, Wonen en Cultuur in Nijmegen