De eerste Zaanse samenwerkingstafel werd gehouden in januari 2018. Heel recent, dus. Het draagvlak voor middenhuur is de afgelopen tijd snel groter geworden, constateert wethouder Jeroen Olthof. ‘Middenhuur is inmiddels bijna een vanzelfsprekendheid. Prima, maar laten we wel eerst goed in kaart brengen waar we het precies over hebben.’

Jeroen Olthof is enthousiast over het commitment dat hij proefde aan de recente samenwerkingstafel: ‘We komen wel vaker bijeen en hebben het dan over sociale huur en meer algemene woningbouwzaken. Het was goed dat het nu specifiek over dit segment ging. Iedereen toonde bereidheid om er samen voor te gaan.’

Niet haasten

Tegelijkertijd wil Olthof niet overhaast te werk gaan: ‘Ik vind het belangrijk dat je als huidige inwoner van Zaanstad goede mogelijkheden hebt om vanuit sociale huur door te stromen naar middenhuur. Ik denk dan ook dat er in Zaanstad vooral behoefte is aan huur tussen de €710 en €850. Tegelijkertijd zeggen investeerders: voor de doelgroep die nu niet terecht kan in het duurdere Amsterdam, kun je best denken aan huurprijzen vanaf €850. Dus: hoe breng je de onderkant van de markt in evenwicht met de druk vanuit de bovenkant van de markt – lees: Amsterdam.’   

Middenhuur in Zaanstad - Woonwijk Murano

Meer vragen

‘We willen ook de ontwikkelingen in de metropoolregio Amsterdam – waar we onderdeel van zijn – scherper krijgen. Die gaan snel, wat moeten we verwachten? Daaruit volgt een vraag als: hoeveel moet je nu bouwen voor middeninkomens? De woningopgave van Zaanstad is 1000 woningen per jaar – hoeveel middenhuur is daarin nodig en staat er nu gepland? En ook: hoe gaan we dit realiseren?’

Verschillende belangen

Olthof: ‘Ontwikkelaars waarschuwen: wees een beetje voorzichtig met de eisen die je stelt. Wij als gemeente zeggen: als je als investeerder een echt goed rendement kunt maken, bouw dan ook voor het iets lagere segment. De samenleving zegt: meer bouwen is prima, maar wat groen is in Zaanstad – denk aan het veenweidegebied – is heilig. Dat betekent dat we onze woningopgave binnenstedelijk moeten oplossen. Het is met al die verschillende belangen dus nog wel echt een zoektocht.’   

Handtekening

Een zoektocht waar de samenwerkingstafel nadrukkelijk bij helpt, zegt de wethouder. Hoe dan ook, en lokale verkiezingen of geen verkiezingen: ‘Ik hoop dat er over een paar maanden een gedeelde visie is waar alle partijen hun handtekening onder kunnen zetten.’   

Jeroen Olthof, wethouder Wonen in Zaanstad