Klik op de drie streepjes linksboven voor de complete inhoudsopgave

Nieuwegeinse programma's vangen groeiende behoefte wonen en zorg op

Een aantal jaar geleden maakte de gemeente Nieuwegein de balans op van de woningvoorraad: ongeveer duizend nieuwe woningen waren nodig om de groeiende woon-zorgbehoefte op te vangen. Er werden onder meer de programma’s Woonwijs en Verzorgd wonen opgezet. Hans Adriani, sinds 2012 wethouder voor wonen, Wmo en zorg, was een belangrijke aanjager om wonen en zorg op de politieke agenda te krijgen.

Lees hier het hele verhaal van Nieuwegein

Hans Adriani
Hans Adriani, wethouder bij de gemeente Nieuwegein. Fotograaf: Ilco Kemmere

Breda: al jaren pionier in aanpak Wonen en Zorg

Een integrale blik op woonzorgwelzijn zit in het DNA van de gemeente Breda. Bij alle ruimtelijke plannen voor woningen en/of zorg- en welzijnsvoorzieningen vindt advisering plaats vanuit betreffende afdelingen. Volgens Henk Boelens, programmamanager wonen en zorg bij de Brabantse gemeente, ligt het geheim van Breda bij het zoeken van win-winverbindingen: “Kijken waar de mogelijkheden liggen en elkaar actief proberen te vinden.”

Lees hier het hele verhaal van Breda

Henk Boelens en Marjon Bijlart
Henk Boelens en Marjon Rijnart. Fotograaf: Louis Meulstee Photography

Kwetsbare groepen dankzij Amsterdamse werkafspraken snel 'thuis in de wijk'

Amsterdam helpt kwetsbare doelgroepen met een urgentie binnen drie maanden aan een passende, reguliere woning met zorg op maat. Om dit te bereiken hebben de gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders samen met ervaringsdeskundigen en de Huurdersvereniging Amsterdam tien werkafspraken opgesteld. “In 2017 en 2018 is het in 80% van de aanvragen gelukt om binnen drie maanden een woning te regelen. Daar zijn we trots op.”

Lees hier het hele verhaal van Amsterdam

Kwetsbare groepen thuis in de wijk (Amsterdam) 1

Gooi en Vechtstreek: Nieuw woonzorgvormen nodig, focus op preventie

De opgave rondom wonen en zorg in regio Gooi en Vechtstreek is volgens Inge Huiskers, programmacoördinator wonen, vooral een kwestie van kwaliteit. “Er is vooral behoefte aan variatie in woon-zorgvoorzieningen: voor beschermd wonen, tijdelijk wonen, crisisinterventie en respijtzorg.” Huiskers vertelt over de lokale opgave en samenwerking rond wonen en zorg voor kwetsbare groepen.

Lees hier het hele verhaal van Gooi- en Vechtstreek

Opening In Between Places

ROH Parkstad Limburg staat als huurder niet meer enkel 'langs de zijlijn'

Hoe geef je als huurdersorganisatie je inbreng in de prestatieafspraken op het thema wonen met zorg? Regionaal Overleg Huurdersorganisatie (ROH) Parkstad Limburg slaagde erin om als vrijwilligersorganisatie een voet in de grond te krijgen in de huidige overlegstructuur van de regio. Onder meer door op te halen welke thema’s huurders belangrijk vinden. Zij pleiten voor voorlichting over langer thuis, toegankelijkheid en woningaanpassingen en leefbaarheid op wijkniveau. “De inbreng van huurders in de prestatieafspraken komt niet zomaar van de grond.”

Lees hier het hele verhaal van Parkstad Limburg 

Bespreking van ROH Parkstad Limburg. Fotograaf: Mees Claessen