Tekst Annette Duivenvoorden en Lydia Sterrenberg, Platform31
Foto Mees Claessen

Hoe geef je als huurdersorganisatie je inbreng in de prestatieafspraken op het thema wonen en zorg? Regionaal Overleg Huurdersorganisatie (ROH) Parkstad Limburg slaagde erin om als vrijwilligersorganisatie een voet in de grond te krijgen in de huidige overlegstructuur van de regio. Onder meer door op te halen welke thema’s huurders belangrijk vinden. Zij pleiten voor voorlichting over langer thuis, toegankelijkheid en woningaanpassingen en leefbaarheid op wijkniveau. “De inbreng van huurders in de prestatieafspraken komt niet zomaar van de grond.”

Volgens ondersteuner Wim Dings van ROH Parkstad Limburg werkt de organisatie vooral met vrijwilligers die vanuit een persoonlijke motivatie deelnemen aan het huurdersoverleg. Mensen die zich hard maken voor een goede woonomgeving, aldus Dings. “Afspraken over wonen en zorg op regionaal niveau zijn vaak abstract. Ondanks dat we van ons willen laten horen, blijft het zoeken naar de beste manier. Voor ons werd het echt concreet toen in regio Parkstad (in totaal 255.000 inwoners en 40.000 sociale huurwoningen) een overlegstructuur ontstond en actief aan de slag werd gegaan met wonen en zorg. We willen – conform de wet – onze behoeften overbrengen tijdens het proces en niet langs de zijlijn staan.”

Suzanne Lipsch en Marianne Plag
Suzanne Lipsch en Marianne Plag in overleg. Fotograaf: Mees Claessen

Als eerste stap vormden zij een werkgroep en stuurden al snel een enquête uit naar ruim 14.000 huurders. ”We hebben hen gevraagd om te reageren op thema’s als leefbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid, duurzaamheid of wonen en zorg”, legt secretaris Marianne Plag verder uit. “Bijna de helft van de mensen heeft de vragenlijst ingevuld met belangrijke input voor ons. Zo hebben we ook input gehaald bij seniorenraden van gemeenten. Daarnaast gingen we het gesprek aan met bewonerscommissies van verschillende corporaties en wooncomplexen.” Dings: “Wonen en zorg is overigens niet een thema dat iedere huurder erg aanspreekt. Leefbaarheid is de duidelijke koploper. Maar in een vergrijzende en ‘krimpende’ regio draagt het thema wonen en zorg wel bij aan de leefbaarheid in de wijken. Zo zien we dat in veel appartementencomplexen de zelfredzaamheid afneemt door het op leeftijd raken van mensen.”

Voorlichting

ROH streeft tevens naar goede voorlichting over langer thuis wonen, welke aanpassingen in de woning nodig zijn bijvoorbeeld. “Het is in ieder geval belangrijk om bespreekbaar te maken dat je als huurder kunt verhuizen naar een geschikte woning. Als daar een huurprijsverhoging bij komt, zien mensen dat wel als een obstakel. De wens zou dan zijn om niet te veranderen van de huurprijs“, voegt Dings toe. In dit proces omarmen zij ook de Bouw Advies Toegankelijkheid (BAT)-systematiek, een instrument die in beeld brengt hoe toegankelijk de woningen zijn. Is een woning bijvoorbeeld geschikt voor mensen met een rollator of in een rolstoel? 

Ondertekening prestatieafspraken Parkstad Limburg
In januari van 2020 ondertekende ROH Parkstad samen met Stadsregio Parkstad Limburg en negen woningcorporaties de Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2019-2024. Bron: Stadsregio Parkstad Limburg

Momenteel vergelijken zij ook het Wmo-beleid van de betreffende gemeenten. Zo worden volgens Plag in de ene gemeente woningaanpassingen aangebracht, terwijl diegene in kwestie in de andere gemeente zou moeten verhuizen. ROH analyseert de Wmo-convenanten van al de gemeenten en brengt punten in voor evaluatie. “Het gaat om eenheid en duidelijkheid”, aldus Plag. Ook de leefbaarheid in wijken en buurten is een onderwerp. “Op wijkniveau pleiten we voor gemengde, diverse wijken, maar op complexniveau hebben homogene groepen toch meer de voorkeur. De leefbaarheidcirkels van onderzoeksbureau RIGO bieden daar een mooi kader voor. Onze wens is dat corporaties en gemeenten dit uiteindelijk in een geografisch informatiesysteem gaan hanteren, zodat je op wijkniveau weet wat er aanwezig is.”

Dings: “We vinden het belangrijk om als huurders deel uit te maken van het proces van prestatieafspraken maken. “Al moeten partijen rekening houden het feit dat wij grotendeels draaien op vrijwilligers. Praktische ondersteuning kan ons als organisatie al helpen, naast het plannen van vergaderingen in de avond in plaats van overdag. Dit zijn kleine dingen, maar voor ons belangrijk om mee te kunnen doen.”

Lees meer over de aanpak van wonen met zorg van ROH Parkstad Limburg

Bespreking ROH Parkstad Limburg 2
Elly Jacobs, Jan Rademaker en Wim Dings (ROH Parkstad Limburg) in overleg. Fotograaf: Mees Claessen