Klik op de drie streepjes linksboven voor de complete inhoudsopgave

Iedereen in Nederland moet prettig kunnen wonen. Dit is een belangrijk ideaal en een goed recht, dat we bereiken door goed en veel samen te werken tussen overheden, woningcorporaties, zorginstellingen, investeerders, projectontwikkelaars, bouwers, en vele anderen. Ieder heeft een eigen rol, maar altijd samen met anderen.

Voor wonen met zorg geldt dat zeker: het is een constant proces om lokaal en regionaal woonwensen en zorgvragen in beeld te hebben en goed te combineren met het woningaanbod. Dat hoeft niet moeilijk te zijn, mits gemeenten, corporaties, zorgaanbieders en huurders elkaar goed begrijpen en samen dezelfde vraag voor ogen hebben: dat huurders wanneer gewenst zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Diversiteit en maatwerk zijn cruciaal

In dit e-magazine staan handreikingen om hierover goede prestatieafspraken te maken. Het is het eerste magazine in een serie over de grote woonthemas van nu. Bedoeld om samenwerking te stimuleren en van elkaars ervaringen te leren.  Zo staan er in deze editie goede ervaringen uit de regio Gooi en Vechtstreek, waar meerdere gemeenten samenwerken rond dit thema. Hier is een zogenaamd corporatiehoteleen deel van de oplossing: een tijdelijke woning voor mensen die snel woonruimte nodig hebben, in combinatie met een zorgvraag. Of neem de regio Parkstad Limburg, waar de regionale huurdersorganisatie via een enquete 14.000 huurders vroeg om thema’s die zij belangrijk vonden. In Amsterdam en Breda zien we hoe er gewerkt wordt op wijkniveau en rond stedelijke vraagstukken en we lezen hoe Nieuwegein de groeiende behoefte aan wonen met zorg opvangt.

Als uit deze verhalen een ding duidelijk wordt, dan is het dit: diversiteit en maatwerk zijn cruciaal, zowel in het proces als in het woningaanbod. Alleen zo komt dat ideaal dichterbij, van een land waarin iedereen prettig kan wonen: jong en oud, samen of alleen, met of zonder zorgvraag.

Samen schouders eronder!

De vraag naar passende woningen - in combinatie met (soms meervoudige) zorg - zal zeker niet minder worden. En in tijden van coronavirus stapelen maatschappelijke vraagstukken zich bovendien op. Goede samenwerking is dus soms complex, maar de urgentie is groter dan ooit. Dat vergt van alle partijen inzet en betrokkenheid die soms verder reikt dan hun eigen takenpakket. Want juist op de grens van verantwoordelijkheden is het risico het grootst dat informatie versnippert en gezamenlijke doelen uit zicht raken. Gerichte prestatieafspraken over wonen en zorg bieden een gezamenlijk kompas. Dit magazine laat zien wat werkt: het is bedoeld als inhoudelijke basis onder scherpe afspraken. Laat iedereen die dankzij zulke goede samenwerking prettig kan wonen met zorg, een inspiratiebron voor ons zijn. Samen de schouders eronder dus!

Kajsa Ollongren - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties