Tekst Tanja Morsheim en Daphne Bouman, Platform31
Foto Riesjard Schropp (2015)

Goed wonen en leven is een belangrijk ideaal en recht. Het woningtekort is echter historisch hoog en de woningbouwopgave is groot. Dat leidt tot hoge huren en koopprijzen. Starters op de woningmarkt en kwetsbare groepen hebben daardoor minder kans op een woning en er is een noodbel geluid voor onder meer (economische) daklozen en statushouders.

Klik op de drie streepjes linksboven voor de complete inhoudsopgave

Om het woningtekort op te lossen is het nodig om bijna 900.000 woningen te bouwen tot 2030. En dat ondanks schaarse bouwgrond en strenge milieueisen. Een enorme opgave die alleen kan slagen door een gezamenlijke inzet van alle partijen op de woningmarkt. Woonvisies en prestatieafspraken zorgen daarbij voor het vaststellen van een gezamenlijke visie en leggen doelen en actoren vast. Concreet voor de korte termijn en met een heldere visie op de toekomst. Woningcorporaties spelen een centrale rol voor de sociale volkshuisvesting. In de gezamenlijke prestatieafspraken met de gemeenten en corporaties wordt vastgelegd wat ieder concreet kan doen om de ambities te halen.

Dit magazine biedt een selectie van inspirerende voorbeelden over de invulling van de lokale woningbouwopgave en de urgentie tot goede samenwerking om deze complexe opgave om te buigen. Rob Haans (de Alliantie, Amsterdam), Karin Lubbers (Domesta, Coevorden), Arlette Besselse (Meanderpark Nieuwegein), René Mascini en Paula Sangers (Woningpartners Midden-Holland, Gouda), Ralph van Dijk en Peter Seen (Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) en Peter Bevers en Reinier de Jonge (Beveland Wonen) en Andy Dritty en Paul van Noorden (Provincie Limburg) over de innovatieve aanpak die nodig is, hun ervaringen en de lessen die zij mee willen gaven als inspiratie voor iedereen die betrokken is bij de woningbouwopgave en prestatieafspraken.

Wat vindt u van dit magazine?

Welke informatie was zeer welkom voor u? Of zijn er bijvoorbeeld zaken die meer aandacht verdienen in het volgende magazine? We horen graag uw mening!