Foto Woonpartners Midden-Holland (2019)

Klik op de drie streepjes linksboven voor de complete inhoudsopgave

Metropoolregio Amsterdam: woningtekort vraagt om langetermijnvisie

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) staat voor een grote woningbouwopgave. In de bestuurlijke afspraken tussen het ministerie van BZK, VNG en Aedes is afgesproken dat in de komende twee jaar de bouw van 150.000 betaalbare huurwoningen wordt versneld. Een vijfde van de nieuwe sociale huurwoningen voor de komende jaren komt te staan in het gebied van de MRA.  Rob Haans kijkt vanwege zijn betrokkenheid bij Aedes, woningcorporatie De Alliantie en Taskforce
Nieuwbouw Woningcorporaties met verschillende petten naar deze woningbouwopgave.

Lees hier het hele verhaal

Rob Haans (Alliantie) en Pieter Broertjes (Burgemeester Hilversum) bij de feestelijke oplevering van het wooncomplex op het Lucent terrein in Hilversum in 2017. Bron: Ton Kastermans Fotografie

Sloop en nieuwbouw in Coevorden: "Blijf dicht bij de bewoners"

Als gevolg van bevolkingskrimp en vergrijzing, staan de woningcorporaties en gemeenten in dunnerbevolkte regio’s voor diverse uitdagingen. Zo moeten zij de woningvoorraad verkleinen, zodat niet te veel woningen leeg komen te staan. Daarnaast moet de woningvoorraad ook worden aangepast op de huidige doelgroep: een- of tweepersoonshuishoudens, met name ouderen. Woningcorporatie Domesta vervult haar opgave door bewoners vroeg in het proces mee te nemen en ze actief en persoonlijk te betrekken. 

Lees hier het hele verhaal

Sloop van Witte Tuindorp in Coevorden
Sloop van woningen in Coevorden. Bron: Domesta

Veilige community voor kwetsbare bewoners in Meanderpark Nieuwegein

In het Meanderpark in Nieuwegein wordt gebruik gemaakt van een vorm van ‘communitywonen'. Kwetsbare en reguliere bewoners wonen hierbij gemengd samen in een getransformeerd pand.  Het gemengd wonen regel je niet zomaar, zo stelt Arlette Besselse, voorzitter van de bewonersvereniging Meanderpark. Het vergt een zorgvuldige opbouw van de community, waarbij kennismaking centraal staat. Besselse licht toe hoe zij samen met woningcorporatie Portaal werkt aan een succesvolle gemeenschap in het Meanderpark.

Lees hier het hele verhaal

Bron: Portaal

Bouwen aan Gouda Oost: “De bewoners zijn apetrots”

Begin deze eeuw stond de wijk Gouda Oost nog symbool voor sociale problematiek, verloedering en een verouderde woningvoorraad. Woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland wist echter samen met de bewoners het tij te keren. Gouda Oost bruist nu, en dat komt doordat bewoners actief worden betrokken bij de ontwikkeling van de wijk. Directeur-Bestuurder René Mascini en ontwikkelaar Paula Sangers van corporatie Woonpartners Midden-Holland nemen ons mee in dit succesverhaal en delen hun leerpunten.  

Lees hier het hele verhaal

Fotomoment voor de sloop in middengebied Gouda
Bron: Woonpartners Midden-Holland

Toekomstbestendige woningen uit de fabriek in Zeeland

Woningcorporaties Beveland Wonen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen bouwen beide driedimensionale verplaatsbare woningen uit de fabriek. In de toekomst kunnen deze woningen verplaatst worden naar plekken binnen de regio of elders in het land. Met deze manier van conceptbouwen spelen de woningcorporaties in op de veranderende kwalitatieve woonvraag die ontstaat als gevolg van vergrijzing en bevolkingskrimp op termijn. Tegelijkertijd is er op dit moment ook een woningbouwopgave in de vorm van zowel aantallen als kwaliteit. Met de toepassing van conceptbouwen kunnen de woningcorporaties op korte termijn een sprint maken met de bouw van geschikte woningen.  

Lees hier het hele verhaal

Product van CascoTotaal: voor en na levering
Bron: CascoTotaal/Limitfotografie

Provincie Limburg pakt regisseursrol in kwalitatieve bouwopgave

De provincie Limburg staat voor een grote kwalitatieve opgave van de woningvoorraad. De huidige planvoorraad sluit door demografische veranderingen niet altijd aan op de actuele vraag naar woningen in de provincie. De provincie neemt daarom in dit vraagstuk een sturende rol als regisseur op zich door samenwerking te faciliteren en te monitoren. Gedeputeerde Andy Dritty en senior beleidsmedewerker Wonen Paul van Noorden lichten de rol van de provincie Limburg in de woningbouw toe. 

Lees hier het hele verhaal

Sloop van woningen in Limburg
Bron: Riesjard Schropp